Ga naar partytent-onderdelen voor partytent onderdelen, accessoires en reserver onderdleen voor partytenten en easy up tentenGa naar ovouwbare-tent.nl voor opvouwbare tenten, uitklaptenten, easy up tenten en partytentenGa naar BiertafelPlaza voor biertafels, statafels en banken
Nog geen producten in uw winkelwagentje
Categorieën
Zoek:  

retourbeleid

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1)     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2)     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3)     Zakelijke klant: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

4)     Dag: kalenderdag;

5)     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6)     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt waarop een consument kan invullen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

7)     Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten of zakelijke klanten aanbiedt;

8)     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Identiteit van de ondernemer

 

KijkDaan B.V., handelend onder de namen, Partytentplaza.nl, Biertafelplaza.nl, Partytent-Onderdelen.nl, Opvouwbare-Tent.nl

Bolderweg 2

1332 AT Almere

036 – 5468294

info@partytentplaza.nl

KvK-nummer: 39095863

Btw-identificatienummer: NL.8171.54.887.B01

 

Schade of verkeerd artikel ontvangen?

Heeft het door u ontvangen product schade opgelopen tijdens transport of heeft u het verkeerde artikel ontvangen? Neem dan binnen 24 uur na levering of indien niet mogelijk zo snel mogelijk contact met ons op. Dit kan door ons een e-mail te sturen onder de vermelding van uw ordernummer naar info@partytentplaza.nl. Stuur in het geval van schades of eventuele onvolkomenheden bij voorkeur een aantal foto’s, zodat ons after-sales team uw ‘klacht’ kan beoordelen. Er van uitgaande dat uw ‘klacht’ gegrond is, zal het artikel worden opgehaald, gecontroleerd en worden vervangen. Mogelijk vindt er in overleg een gedeeltelijke restitutie plaats.

 

Herroepingsrecht

Bij leveringen aan consumenten 

  1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen en aan KijkDaan B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens deze bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt worden voor zover dat nodig is om de functie en of kwaliteit te kunnen beoordelen. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit, binnen 14 dagen na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient te geschieden middels het modelformulier, deze kunt u hier downloaden. Of door een e-mail te sturen naar info@partytentplaza.nl onder vermelding van uw ordernummer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij leveringen aan zakelijke klanten

  1. Bij aankoop van goederen door zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Eventueel ontbinden van een aankoop, retourneren van goederen en voorwaarden waaronder dat kan geschieden dient billateraal tussen KijkDaan B.V. en zakelijke klant overeen gekomen te worden.
  2. Binnen de webshops wordt er onderscheid gemaakt voor levering aan consumenten en zakelijke klanten. Wanneer er in de bestelling een bedrijfsnaam is ingevuld wordt de aankoop automatisch als een zakelijk aanschaf geclassificeerd.

 

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het terugzenden voor zijn rekening.
  2. Indien u wenst dat KijkDaan B.V. de retour zending verzorgt, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
  3. De ondernemer zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier en redelijkerwijs de mogelijk heeft gehad om goederen te controleren. Indien enkel een deel van de geleverde bestelling wordt geretourneerd zullen transportkosten indien mogelijk geprorateerd worden naar het aantal geleverde pakketten/pallets.
 
Partytentplaza.nl

   |   036-5468294 / 06-26598400

   |   


info@partytentplaza.nl
 
Sitemap
Stel een vraag!
Stel een vraag:Alle velden moeten worden ingevuld
Sluit